DİŞ ÇÜRÜĞÜ ÖNLEMEK İÇİN FLOR

Ağzımızda çürük oluştuğunda diş dolgusu , kanal tedavisi veya diş kaplaması gibi tedavi yöntemleri uygulamak zorunda kalırız. Estetik diş görünümü için de zirkonyum diş kaplamalar tercih edilir ve bu tedaviler yüksek maliyetlei tedavilerdir. Dişlerin çürümesini önlemek için yapılabilecek düşük maliyetli ve kolay önlemler vardır. Dişlere flor uygulanması da bunlardan bir tanesidir.

Zirkonyum Diş Kaplama
Zirkonyum Diş Kaplama

FLOR DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ ÖNLER Mİ?

Diş çürüğünü önlemek için sağlık kurum ve kuruluşlarından yanı sıra devlet politikaları da çaba sarf eder. Evrensel olarak flor uygulamalarını teşvik eden bir yaklaşım söz konusudur. Dünya Sağlık Örgütü Ağız Sağlığı Atlası 2016 yılında diş çürüğünü önlemedeki etkisi ile ilgili bir yayın paylaştı. Bu yayından bazı kesitler sunmak istiyorum.
Öncelikle ideal bir ağız bakımı sağlanmasında ve arzu edilen derecede çürük önleme tedbirleri arasında şeker tüketiminin daha az seviyelere indirilmesi ve düzenli olarak flor kullanımı gerektiği konusunda bir fikir birliği vardır.
• Flor yüz yıla yakın bir süredir diş çürüğünü önlemek amacıyla kullanılmaktadır.
• Birçok bilimsel çalışmada flor kullanımı ile diş çürüğünün azaldığı tezini doğrular.
• Florun etkisi dişlerin üzerinde bölgesel olarak gözlenir.
• Flor kullanımı bakteriyel asit oluşumunu ortadan kaldırır.
• Mine çözülmesini durdurarak yeniden mineral yapımına ve asit etkisine karşı direncini arttırarak dişi korumaya olumlu etki eder.
Diş yüzeyine flor tatbik edilmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir.
Geniş kitlelere yaygın bir şekilde flor etkisinin verebilmek su, tuz ya da süte flor eklenmesiyle mümkün olmaktadır. Diş hekimi kliniğinde yüzey vernikleri veya tablet olarak flor uygulanabilir.
Dünyada yaygın olarak florlu diş macunlarının ve ağız gargaraları nın içerisine koymak çürük önleme konusunda etkili bir yöntem olmuştur. Koruyucu olarak flor uygulama yöntemleri konusunda strateji belirlemek, uygulama şekli ve dozları ile ilgili birçok faktör söz konusudur.

FLOROZİS NEDİR?

Flor önerilen miktarda ve aralıklarda tatbik edildiği zaman etkili olabilmektedir. Dişin oluşumu ve gelişimi esnasında tavsiye edilenden daha fazla ve daha yoğun flor ile etkileşimde kalmak, özellikle doğumdan 4 yaşa kadar florozis adı verilen soruna neden olmaktadır. İleri florozis vakaları diş minesinin üzerinde koyun renklenme şeklinde kendini gösterir.

Günümüzde flor erişimi temel bir sağlık hakkı olarak kabul edilmiş olup sodyum florür Dünya Sağlık Örgütü’nün temel ilaçlar model listesinin bir parçası olarak yerini almıştır. Yaygın olarak yüksek çürük oranı koruyucu ve önleyici uygulamalara erişimin eşitsizliği sonucu olur. Bunun da temel nedenleri arasında evrensel flor uygulanma potansiyelinin kullanılabilirliğinin önündeki engellerin varlığıdır.
Son derece ekonomik bir uygulama olan flor ürünlerinin kullanımı teşvik edilmeli süt, su, tuz vasıtası ile koruyucu florun ulusal politikalar doğrultusunda kullanılması edilmelidir.
Amerika’da yapılan araştırmalarda bir dolar maliyeti ile 250 dolarlık diş sorununun önlenebileceği sonucu çıkarılmıştır. Flor uygulama yöntemlerine bağlı olarak diş çürüğünden yüzde 25 ile yüzde 60 oranında bir azalma sağlanabileceği ortaya koyulmuştur. En yaygın olarak kullanılan yöntem florlu diş macunudur. Daha sonra tuzun içerisine flor ilave edilmesi ve daha az oranlarda da diş hekimi kliniğinde topikal olarak flor uygulanmasıdır.
Bunların yanı sıra flor tableti gibi yöntemler kullanılmaktadır.

Bütün bunlara rağmen diş çürüğü oluşuyor ise diş tedavileri diş kaplama zrkonyum porselen veneer tedavileri için diş hekimi Sertaç Kızılkaya ya muayene olmak için randevu alabilirsiniz. www.drsertac.com