SİNÜS LİFTİNG VE İMPLANT

Dişlerin çekilmesini takiben boş kalan yere diş yapılması gerektiğini daha önceki görüşmemizde konunun uzmanı tecrübeli diş hekimi sayın Sertaç Kızılkaya’dan öğrenmiştik. Kendisi bize detaylı bilgiler vererek aydınlatmıştı. Öncelikle kısa bir hatırlatma yaparak diş çekiminden sonra boş kalan yere neler yapılabileceğini tekrar gözden geçirelim. Sonra da bu alternatifli eksik diş yenilenmesi yöntemlerinden implant uygulamasını ve sinüs lifting tedavisini konuşalım. Hastaların diş sağlıkları ile ilgili bilgiler forum sitelerinden değil kendilerine en yakın diş hekiminden veya hekim röportajlarından öğrenmesi gerekiyor.

Üst çene de implant uygulanması gerektiğinde anatomik olarak sinüs boşlukları engel olabilir. Özellikle diş çekiminden sonraÜç yıl veya daha fazla bir süre geçti ise sinüs boşluklarının çekim alanına doğru sarkması sözkonusudur. İmplant uygulanabilmesi içi kemiğin 8 mm ve daha fazla yüksekliğe sahip olması gerekmektedir. Yapılan röntgen ve tomografi incelemesi sonrasında Bu mikatardan daha az kemik yüksekliği bulunması durumunda mesafe kazanmak için sinüs liften uygulaması gerçekleştirilir. İki şekilde sinüs yükseltilmesi mümkündür. Açık ve kapalı teknik olarak uygulanabilen sinüs lifting operasyonu hakkında size kısaca anlaşılabilir bilgi vermeye çalışacağım. Her iki yöntem de cerrahi işlemler olduğu için komplikasyon çıkma ihtimali olan operasyonlardır. Bu nedenle konusunda uzman ve tecrübeli kişilerin yapması gerekir.

KAPALI SİNÜS LİFTİNG

Üst çene de küçük azı ve büyük azı dişlerinin olduğu alanlarda implant uygulaması planlanıyor ise sinüs incelemesi mutlaka yapılmalıdır. Sinüs boşluklarının implant uygulaması için engel teşkil etmesi durumunda açık ve kapalı sinüs liften uygulanabileceğini bahsetmiştik. Kapalı sinüs liften uygulaması için kemik yüksekliğinin 6 mm ve daha fazla olması gerekir. Tomografi ve panoramik diş röntgenleri ile İlgili bölgede hassas ölçümler yapılarak hangi cerrahi yöntemin uygulanacağı kararlaştırılır. İşlem öncesi planlamanın doğru yapılması büyük önem taşır. Operasyon öncesinde kesin olarak kararlaştırıldığı şekilde kapalı sinüs uygulaması yapılacak ise implant yuvaları kemik yüksekliği kadar açılır. Son 1 mm kaldığında osteotom adı verilen sinüs yükseltme aletleri ile sinüs tabanında kalan ince kemik küçük darbeler ile kırılır. Sinüs membranı ile birlikte yukarıya doğru itilir. Bu şekilde 4mm ye kadar mesafe kazanılabilir. Kapalı yöntem uygulandığında implant yerleştirme işlemi de aynı seansta gerçekleştirilir. Sinüs enfeksiyonu olan hastalarda aşırı sigara tüketen verdi bu cerrahi yöntemler ile ortaya çıkan komplikasyonlar sorun yaratacağından uygulaması önerilmez.

AÇIK SİNÜS LİFTİNG NEDİR?

Yukarıda bahsettiğim şekilde vücudun anatomik sınırları içerisinde implant uygulaması gerçekleştirilebilir. Anatomik alanlar izin vermediğimde yer kazanmak amacı ile bir takım ileri uygulamalar gerçek gösterilebilmektedir. Açık sinüs cerrahisi işlemleri de bunlardan bir tanesidir. Konusunda bilgi, beceri, deneyim sahibi hekimler tarafından uygulandığında problemsiz gerçekleştirilebilirler. Ancak cerrahi olarak yeterli bilgi birikimi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından uygulandığında komplikasyon ortaya çıkma riski yüksek uygulamalardır.Cerrahi işlem öncesi hasta görüntüleme yöntemleri ile dikkatli bir şekilde muayene edilir. Sinüs boşluklarının yeri ve kemik yüksekliği belirlenmelidir. Tomografi ve ya panoramik diş filmleri yön gösterici önemli yardımcı unsurlardır. Lokal anestezi uygulanan bölge tamamen uyuştuğu için hasta ağrı hissetmez. Dş eti kaldırılarak sinüs yan duvarına ulaşılır. Kemiği kaldırmak amacı ile piezo cerrahi veya kemik frezlerinden yararlanılır. Kemik pencere kaldırıldıktan sonra sinüs membranı çok dikkatli şekilde kemikten ayrılır ve yukarıya itilir. İmplant uygulaması yapılacak bölgede kemik tozu ile yer kazanılır. Yeterli miktarda kemik tozu yerleştirildikten sonra açılan pencere membran ile örtülür. Üzerine diş eti kapatılan alan iyileşme devresine girer . Sinüs lifting işleminde 6 ay süre ile beklenilmesi gerekir. Daha ereken implant yapımı ve yüklemesi kayıplara neden olmaktadır.