Alışkanlıklar

Sistemik Hastalıklar ve bruksizme ilave olarak, Peroiodontal hastalıklar da oral uııplantasyonda karşılaşılan zorlu problemlerdendir. Burada, cerrahlar diş kaybı, uzamış epitelyum, kemik rezorpsiyonu ve periodontal bağ kaybı ile uğraşmak zorunda kalmaktadır. Aşağıdaki örnekte, preklinik analizde, major kemik rezorpsiyonunun hem yatay, hem de dikey olarak oluştuğunu net olarak görmekteyiz. Kemik kusurlarının birden fazla duvarda görül-mesi ile kök etrafındaki kemik rezorpsiyonu, yumuşak doku inflmasyonun olduğu bir krater gibidir. İmplant primer stabilitesisinin sağlanması zorlaşmaktadır.
Öncelikli konu, akut inflmasyonun tedavi edilmesi ve ağız sağhğmm sağlanması için, dolgu ve diş çekme destekli peridontal tedavidir. Bununla birlikte, periodontal tedaviler, fonk- siyonel ve estetik açıdan sıkmüü durumlar ve tatmm olmayan hasta sonuçları yaratabilmekte. Ayrıca, periodontal tedaviler hasta için en uygun ve yeterli olan protez tedavisinin yapılma- sini da garanti etmemektedir.